Λιποαναρροφηση

Πλαστικοί Χειρουργοί, Θεσσαλονίκη, Ε. Δεμίρη, Δ. Διονυσίου, Λεμφοίδημα, Πλαστικές Επεμβάσεις Λιποαναρρόφησης

Λιποαναρρόφηση

Η λιποαναρρόφηση έχει στόχο την αφαίρεση του τοπικά συσσωρευμένου λίπους από περιοχές του σώματος που εμφανίζουν εντοπισμένη υπερλίπωση. Αποτελεί, παγκοσμίως, μία από τις πιο δημοφιλείς επεμβάσεις της πλαστικής χειρουργικής.

Συχνές Ερωτήσεις

Υπάρχουν διαφορετικές μέθοδοι λιποαναρρόφησης;
Μπορεί να εμφανιστούν επιπλοκές μετά τη λιποαναρρόφηση;