Πλαστικοί Χειρουργοί, Ε. Δεμίρη, Δ. Διονυσίου, Θεσσαλονίκη

Δημοφιλείς Επεμβάσεις & Θεραπείες

Οι Πλαστικοί Χειρουργοί

Ευτέρπη Δεμίρη, Πλαστική Χειρουργός, Θεσσαλονίκη

Δρ. Ευτέρπη Δεμίρη

Η Ευτέρπη Δεμίρη είναι
Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής
του Τμήματος Ιατρικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

Ευτέρπη Δεμίρη, Πλαστική Χειρουργός, Θεσσαλονίκη

Δρ. Ευτέρπη Δεμίρη

Η Ευτέρπη Δεμίρη είναι
Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής
του Τμήματος Ιατρικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

Ευτέρπη Δεμίρη, Πλαστική Χειρουργός, Θεσσαλονίκη

Δρ. Ευτέρπη Δεμίρη

Η Ευτέρπη Δεμίρη είναι
Καθηγήτρια Πλαστικής Χειρουργικής
του Τμήματος Ιατρικής του
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

Δρ. Δημήτρης Διονυσίου

Ο Δημήτρης Διονυσίου είναι
Αναπληρωτής Καθηγητής Πλαστικής
Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

Δημήτρης Διονυσίου, Πλαστικός Χειρουργός, Θεσσαλονίκη

Δρ. Δημήτρης Διονυσίου

Ο Δημήτρης Διονυσίου είναι
Αναπληρωτής Καθηγητής Πλαστικής
Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

Δημήτρης Διονυσίου, Πλαστικός Χειρουργός, Θεσσαλονίκη
Δημήτρης Διονυσίου, Πλαστικός Χειρουργός, Θεσσαλονίκη

Δρ. Δημήτρης Διονυσίου

Ο Δημήτρης Διονυσίου είναι
Αναπληρωτής Καθηγητής Πλαστικής
Χειρουργικής του Τμήματος Ιατρικής
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης.

Featured Posts

From Our Blog

No Posts Found