Τραυματα χεριου – Ακρωτηριασμοι

Πλαστικοί Χειρουργοί, Θεσσαλονίκη, Ε. Δεμίρη, Δ. Διονυσίου, Πλαστική Χειρουργική Χεριού, Πλαστικές Επεμβάσεις Τραυμάτων Χεριού - Ακρωτηριασμών
Χειρουργικη Χεριου

Τραύματα χεριού - Ακρωτηριασμοί

Τα τραύματα του χεριού και των δακτύλων αποτελούν τις συχνότερες κακώσεις των άκρων. Η βαρύτητά τους κυμαίνεται από ένα απλό θλαστικό τραύμα (π.χ. κόψιμο από μαχαίρι ή γυαλί), μέχρι ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό στα πλαίσια ενός οικιακού, εργατικού ή τροχαίου ατυχήματος. Οι κακώσεις του χεριού προσβάλλουν όχι μόνο το δέρμα, αλλά και άλλους ιστούς, όπως τένοντες, νεύρα, αγγεία, οστά.

Όσο πιο σύνθετα και εκτεταμένα είναι τα τραύματα, τόσο μεγαλύτερη είναι η ανάγκη επείγουσας αντιμετώπισης από εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό ή χειρουργό χεριού.

Χειρουργική Αντιμετώπιση

Η σωστή αντιμετώπιση περιλαμβάνει την άμεση χειρουργική διερεύνηση του τραύματος και τη σχολαστική αποκατάσταση των κακώσεων. Οι κακώσεις των οστών και αρθρώσεων αντιμετωπίζονται συχνά με μία από τις τεχνικές οστεοσύνθεσης (με βελόνες, πλάκες και βίδες), ενώ οι τραυματισμοί στους τένοντες, τα νεύρα και τα αγγεία χρήζουν άμεσης αποκατάστασης με μικροχειρουργικές τεχνικές. Σε πολλές περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών, απαραίτητη η εφαρμογή ειδικών τεχνικών της πλαστικής χειρουργικής, όπως η μεταμόσχευση δέρματος και οι τοπικοί ή απομακρυσμένοι κρημνοί. Η κατάλληλη ακινητοποίηση και εντατική φυσικοθεραπεία με ειδικές ασκήσεις αποτελούν βασικό μέρος της θεραπείας. Συχνά απαιτούνται περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις για να εξασφαλιστεί η καλύτερη λειτουργικότητα του χεριού.

Ακρωτηριασμοί

Οι ακρωτηριασμοί αποτελούν τις σοβαρότερες κακώσεις των άκρων, όπου ένα τμήμα αποσπάται βίαια από το υπόλοιπο σώμα, με καταστροφή της συνέχειας των ιστών και διακοπή της αιμάτωσής του. Συχνότεροι είναι οι ακρωτηριασμοί δακτύλων του χεριού σε χειρώνακτες στα πλαίσια εργατικών ατυχημάτων, ενώ σπανιότεροι είναι οι μείζονες ακρωτηριασμοί στα πλαίσια σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Απαιτείται επείγουσα μεταφορά του ασθενούς σε ειδικό κέντρο προκειμένου να επιχειρηθεί η επανασυγκόλληση και να διασωθεί το ακρωτηριασμένο μέλος. Οι επεμβάσεις είναι πολύωρες, τεχνικά απαιτητικές και πρέπει να διενεργούνται μόνο από εξειδικευμένους μικροχειρουργούς με εμπειρία στη χειρουργική χεριού.

Σε κάθε περίπτωση, οι τραυματισμοί στο χέρι αποτελούν επείγουσες καταστάσεις που πρέπει να αντιμετωπιστούν γρήγορα και σωστά εξαρχής. Απαιτούν υπομονή και επιμονή από τους ασθενείς, και η αποκατάσταση μπορεί να είναι επίπονη και μακροχρόνια.

 • Before-eee
  After-eee
  Before eee After
 • Before-eet
  After-eet
  Before eet After
 • Before-eed
  After-eed
  Before eed After