Τενοντοελυτριτιδες

Πλαστικοί Χειρουργοί, Θεσσαλονίκη, Ε. Δεμίρη, Δ. Διονυσίου, Πλαστική Χειρουργική Χεριού, Πλαστικές Επεμβάσεις Τενοντοελυτριτιδων
Χειρουργικη Χεριου

Τενοντοελυτριτιδες

Οι στενωτικές τενοντοελυτρίτιδες είναι φλεγμονές των τενόντων του χεριού που οφείλονται σε ερεθισμό τους κατά μήκος της πορείας τους μέσα από ειδικό σύστημα καναλιών (ελύτρων). Εμφανίζονται με πόνο και δυσκολία στις κινήσεις των δακτύλων, τόσο στην κάμψη όσο και στην έκταση.

Οι συχνότερες είναι η στενωτική τενοντοελυτρίτιδα του De Quervain και η στενωτική τενοντοελυτρίτιδα των καμπτήρων των δακτύλων.

Στενωτική τενοντοελυτρίτιδα του De Quervain

Οφείλεται σε ερεθισμό των εκτεινόντων τενόντων του αντίχειρα, εμφανίζεται με ευαισθησία στον καρπό κοντά στη βάση του αντίχειρα, ιδίως κατά τη σύλληψη αντικειμένων. Εφόσον τα συμπτώματα επιμένουν, συστήνεται χειρουργική επέμβαση με τοπική αναισθησία. Χρησιμοποιείται μικρή τομή, αποσυμπιέζονται οι τένοντες και ανακουφίζεται ο πόνος. Για τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες εφαρμόζεται ειδική επίδεση, ενώ οι κινήσεις του χεριού επιτρέπονται άμεσα μετά την επέμβαση.

Στενωτική τενοντοελυτρίτιδα των καμπτήρων τενόντων

Αναφέρεται και ως "εκτινασσόμενος δάκτυλος", "δάκτυλος-σκανδάλη", "trigger finger". Οδηγεί σε «κλείδωμα» του δακτύλου σε κάμψη με αποτέλεσμα, για την έκτασή του, να χρειάζεται ιδιαίτερη προσπάθεια ή ακόμη και βοήθεια από το άλλο χέρι. Συχνά, ψηλαφάται ένα μικρό ογκίδιο στη βάση του δακτύλου στην παλάμη. Για την οριστική αντιμετώπιση προτείνεται χειρουργική επέμβαση με τοπική αναισθησία. Με μικρή τομή δέρματος στην παλάμη, απελευθερώνονται οι τένοντες του δακτύλου που πάσχει και αποκαθίσταται άμεσα η λειτουργία του. Οι κινήσεις και η άσκηση του χεριού επιτρέπονται αμέσως μετά το χειρουργείο.