Αποκατασταση με κρημνο απο τη ραχη

Πλαστικοί Χειρουργοί, Θεσσαλονίκη, Ε. Δεμίρη, Δ. Διονυσίου, Πλαστική Χειρουργική Στήθους, Πλαστικές Επεμβάσεις Αποκατάστασης Μαστού μετά Μαστεκτομής, Αποκατάσταση με κρημνό από τη ράχη
Στηθος

Αποκατάσταση με κρημνό από τη ράχη

Η αποκατάσταση μαστού με κρημνό από τη ράχη (πλατύς ραχιαίος κρημνός) αποτελεί μία από τις παλαιότερες, ιστορικά, αλλά και ευρύτατα χρησιμοποιούμενες μεθόδους αποκατάστασης μαστού μετά μαστεκτομή.

Η αποκατάσταση μαστού με πλατύ ραχιαίο κρημνό συνδυάζεται συνήθως με τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης ή με μεταμόσχευση λίπους, για ανάπλαση ενός νέου μαστού με ικανοποιητικό όγκο. Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για άμεση αποκατάσταση μαστού, δηλαδή ταυτόχρονα με τη μαστεκτομή, είτε για όψιμη αποκατάσταση. Τα αποτελέσματα είναι κατά κανόνα πολύ ικανοποιητικά και σταθερά στο χρόνο.

Χειρουργική Επέμβαση

Η αποκατάσταση του μαστού με πλατύ ραχιαίο κρημνό γίνεται με γενική αναισθησία και διαρκεί 2-3 ώρες. Τμήμα ιστού από τη ράχη που περιλαμβάνει δέρμα, υποδόριο λίπος και τμήμα του πλατέος ραχιαίου μυός, αποσπάται από τη φυσική του θέση και μετακινείται στην περιοχή της μαστεκτομής. Εκεί τοποθετείται με κατάλληλο τρόπο ώστε, σε συνδυασμό με το ένθεμα σιλικόνης ή το αυτόλογο λίπος, να σχηματιστεί ο νέος μαστός.
Όταν επιλέγουμε την αποκατάσταση με αυτόλογο λίπος, λαμβάνουμε το λίπος με λιποαναρρόφηση από τους γλουτούς ή μηρούς ή κοιλιά, και το επεξεργαζόμαστε. Αμέσως μετά το εγχύουμε στην περιοχή γύρω από τον πλατύ ραχιαίο στη νέα του θέση στο μαστό.
Η περιοχή της ράχης συρράπτεται άμεσα αφήνοντας μικρή λοξή ή οριζόντια ουλή, που εύκολα κρύβεται από το στηθόδεσμο. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί διορθωτική επέμβαση στον άλλο μαστό για καλύτερη συμμετρία. Η νοσηλεία στην κλινική είναι συνήθως 2-3 ημέρες.

Ανάρρωση

Μετά την επέμβαση χορηγείται η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, ενώ ο πόνος αντιμετωπίζεται με τα συνήθη παυσίπονα. Οι παροχετεύσεις, που χρησιμοποιούνται για την αποφυγή αιματώματος ή συλλογής υγρών, αφαιρούνται μετά από 7-10 ημέρες. Την πρώτη μετεγχειρητική περίοδο συστήνεται αποφυγή έντονης άσκησης και η επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες και την εργασία γίνεται σταδιακά, σε 3 εβδομάδες περίπου μετά την επέμβαση. Προτείνεται εφαρμογή ειδικού αθλητικού στηθόδεσμου για 2 μήνες.

Ενδείξεις

Η μέθοδος ενδείκνυται σε περιπτώσεις όπου οι τοπικοί ιστοί στο θώρακα είναι ανεπαρκείς σε ποσότητα ή ποιότητα, οπότε η αποκατάσταση μαστού μόνο με διατατήρα/ένθεμα δεν θεωρείται ασφαλής, όπως π.χ. σε περιπτώσεις όψιμης αποκατάστασης, ιδίως όταν έχει προηγηθεί ακτινοθεραπεία. Επίσης, όταν η ασθενής δεν επιθυμεί ένθεμα σιλικόνης, ενδείκνυται η αποκατάσταση με πλατύ ραχιαίο κρημνό σε συνδυασμό με μεταμόσχευση λίπους (αυτόλογη αποκατάσταση μαστού).

Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Το βασικό πλεονέκτημα της αποκατάστασης μαστού με πλατύ ραχιαίο κρημνό σε συνδυασμό με ένθεμα σιλικόνης είναι η ασφαλέστερη κάλυψη του ενθέματος με υγιείς ιστούς από τη ράχη, με αποτέλεσμα να μειώνονται σημαντικά οι πιθανότητες προβλημάτων ή επιπλοκών από την ακτινοβολία.
Στις περιπτώσεις που, αντί του ενθέματος σιλικόνης, χρησιμοποιείται μεταμόσχευση λίπους μαζί με τον πλατύ ραχιαίο κρημνό, η ανάπλαση του νέου μαστού γίνεται μόνο με αυτόλογους ιστούς και ο νέος μαστός έχει απολύτως φυσική όψη και αίσθηση. Επιπλέον, μετά την επέμβαση, η ασθενής «απολαμβάνει» τα αποτελέσματα της λιπαναρρόφησης στις περιοχές από όπου λαμβάνεται το λίπος για τη μεταμόσχευση.
Στα μειονεκτήματα της μεθόδου αναφέρεται η μεγαλύτερη διάρκεια της επέμβασης σε σύγκριση με την απλή τοποθέτηση ενθέματος/διατατήρα καθώς και η ουλή που παραμένει στη ράχη.

 • Before-eete
  After-eete
  Before eete After
 • Before-eett
  After-eett
  Before eett After
 • Before-Αμεση αποκατάσταση ΔΕ μαστού με κρημνό από τη ράχη και ένθεμα
  After-Αμεση αποκατάσταση ΔΕ μαστού με κρημνό από τη ράχη και ένθεμα
  Before Αμεση αποκατάσταση ΔΕ μαστού με κρημνό από τη ράχη και ένθεμα After
 • Before-Άμεση αποκατάσταση ΔΕ μαστού με ένθεμα και κρημνό από τη ράχη και συμμετρικοποίηση ΑΡ μαστού
  After-Άμεση αποκατάσταση ΔΕ μαστού με ένθεμα και κρημνό από τη ράχη και συμμετρικοποίηση ΑΡ μαστού
  Before Άμεση αποκατάσταση ΔΕ μαστού με ένθεμα και κρημνό από τη ράχη και συμμετρικοποίηση ΑΡ μαστού After
 • Before-Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με κρημνό από τη ράχη και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΔΕ μαστού
  After-Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με κρημνό από τη ράχη και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΔΕ μαστού
  Before Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με κρημνό από τη ράχη και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΔΕ μαστού After
 • Before-eete
  After-eete
  Before eete After
 • Before-Σχεδιασμός κρημνού και μετεγχειρητική ουλή ράχης
  After-Σχεδιασμός κρημνού και μετεγχειρητική ουλή ράχης
  Before Σχεδιασμός κρημνού και μετεγχειρητική ουλή ράχης After
 • Before-eetd
  After-eetd
  Before eetd After
 • Before-eett
  After-eett
  Before eett After
 • Before-Άμεση αποκατάσταση ΔΕ μαστού με κρημνό από τη ράχη και ένθεμα
  After-Άμεση αποκατάσταση ΔΕ μαστού με κρημνό από τη ράχη και ένθεμα
  Before Άμεση αποκατάσταση ΔΕ μαστού με κρημνό από τη ράχη και ένθεμα After
 • Before-Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με κρημνό από τη ράχη και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΔΕ μαστού
  After-Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με κρημνό από τη ράχη και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΔΕ μαστού
  Before Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με κρημνό από τη ράχη και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΔΕ μαστού After
 • Before-eetd
  After-eetd
  Before eetd After
 • Before-eetd
  After-eetd
  Before eetd After