Αποκατασταση με κρημνο απο την κοιλια

Πλαστικοί Χειρουργοί, Θεσσαλονίκη, Ε. Δεμίρη, Δ. Διονυσίου, Πλαστική Χειρουργική Στήθους, Πλαστικές Επεμβάσεις Αποκατάστασης Μαστού μετά Μαστεκτομής, Αποκατάσταση με κρημνό από την κοιλιά
Στηθος

Αποκατάσταση με κρημνό από την κοιλιά

Η αποκατάσταση μαστού με ελεύθερο κρημνό από την κοιλιά (DIEP, SIEA, TRAM flap) αποτελεί παγκοσμίως τη “χρυσή επιλογή” αυτόλογης αποκατάστασης μαστού, ιδίως για δύσκολες περιπτώσεις, όπως όψιμη αποκατάσταση μαστού μετά από ακτινοθεραπεία.

Η μέθοδος μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για άμεση αποκατάσταση μαστού, ταυτόχρονα με τη μαστεκτομή, είτε για όψιμη αποκατάσταση. Για την επιτυχία της επέμβασης, είναι απαραίτητη η εμπειρία του πλαστικού χειρουργού στην επανορθωτική μικροχειρουργική.

Οι πλαστικοί χειρουργοί Δρ. Δεμίρη & Δρ. Διονυσίου, έχοντας μετεκπαιδευτεί επί μακρόν στην επανορθωτική μικροχειρουργική, διαθέτουν πολυετή εμπειρία στις εξειδικευμένες αυτές επεμβάσεις με εξαιρετικά αποτελέσματα.

Χειρουργική Επέμβαση

Η αποκατάσταση του μαστού με κοιλιακό κρημνό (δέρμα και λίπος από την κοιλιά μαζί με τα αγγεία) απαιτεί γενική αναισθησία και διαρκεί 4-6 ώρες. Το τμήμα του δέρματος και υποδορίου λίπους της κοιλιάς κάτω από τον ομφαλό, αποσπάται από τη θέση του, χωρίς να αφαιρείται κοιλιακός μυς, και μεταφέρεται στην περιοχή της μαστεκτομής, όπου εκεί διαμορφώνεται κατάλληλα ώστε να πάρει το σχήμα και το μέγεθος του επιθυμητού νέου στήθους. Για την επιβίωση του δέρματος και του λίπους της κοιλιάς στο θώρακα είναι απαραίτητη η επαναιμάτωσή του, μέσω μικροχειρουργικών αναστομώσεων των τροφοφόρων αγγείων του κρημνού στα αγγεία της περιοχής του θώρακα.
Η περιοχή της κοιλιάς συρράπτεται άμεσα, όπως στην κοιλιοπλαστική, αφήνοντας οριζόντια ουλή που κρύβεται εύκολα από το εσώρουχο. Μετά την επέμβαση, συστήνεται νοσηλεία στην κλινική για 4-5 ημέρες.

Ανάρρωση

Ο μετεγχειρητικός πόνος αντιμετωπίζεται με τα συνήθη παυσίπονα. Τις πρώτες ημέρες μετά την επέμβαση αποφεύγεται η έντονη δραστηριότητα και η επιστροφή στην εργασία γίνεται σταδιακά, σε 3-4 περίπου εβδομάδες. Προτείνεται εφαρμογή ειδικού αθλητικού στηθόδεσμου και ελαστικής ζώνης κοιλίας για 2 περίπου μήνες.

Ενδείξεις

Κατάλληλες για την επέμβαση αυτή είναι γυναίκες που έχουν σχετική χαλάρωση στην κοιλιά και δεν έχουν υποβληθεί σε προηγούμενες μείζονες επεμβάσεις στην περιοχή της κοιλιάς. Η επέμβαση έχει ένδειξη κυρίως σε περιπτώσεις όψιμης αποκατάστασης, ιδίως μετά από ακτινοβολία, καθώς και όταν οι απλούστερες μέθοδοι αποκατάστασης με διατατήρες/ενθέματα δεν θεωρούνται ασφαλείς.

Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Τα αποτελέσματα της αποκατάστασης μαστού με ελεύθερο κοιλιακό κρημνό DIEP είναι συνήθως εξαιρετικά. Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η δυνατότητα ανάπλασης ενός νέου μαστού με φυσική όψη και αίσθηση, με ιστούς του ίδιου ατόμου χωρίς ένθεμα σιλικόνης. Ανάλογα με τους διαθέσιμους ιστούς στην κοιλιά, υπάρχει δυνατότητα ανάπλασης μαστού μεγάλου μεγέθους. Σπάνια απαιτείται διορθωτική επέμβαση του άλλου στήθους, εκτός αν το επιθυμεί η ασθενής. Ακόμη ένα πλεονέκτημα από την αποκατάσταση με DIEP, είναι ότι η ασθενής, εκτός από το νέο στήθος της, "απολαμβάνει" και τα αποτελέσματα της διόρθωσης της κοιλιάς της.
Στα μειονεκτήματα της επέμβασης αναφέρεται η μεγάλη διάρκεια της επέμβασης, κάτι που δεν είναι απαγορευτικό για την συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών.

 • Before-eede
  After-eede
  Before eede After
 • Before-eedt
  After-eedt
  Before eedt After
 • Before-eedp
  After-eedp
  Before eedp After
 • Before-eede
  After-eede
  Before eede After
 • Before-eede
  After-eede
  Before eede After
 • Before-eede
  After-eede
  Before eede After
 • Before-eedd
  After-eedd
  Before eedd After
 • Before-eedd
  After-eedd
  Before eedd After
 • Before-eedd
  After-eedd
  Before eedd After
 • Before-eedt
  After-eedt
  Before eedt After
 • Before-eede
  After-eede
  Before eede After
 • Before-eedo
  After-eedo
  Before eedo After
 • Before-eedd
  After-eedd
  Before eedd After
 • Before-eedd
  After-eedd
  Before eedd After
 • Before-Άμεση αποκατάσταση ΔΕ μαστού
  After-Άμεση αποκατάσταση ΔΕ μαστού
  Before Άμεση αποκατάσταση ΔΕ μαστού After