Αποκατασταση με ενθεματα/διατατηρες

Πλαστικοί Χειρουργοί, Θεσσαλονίκη, Ε. Δεμίρη, Δ. Διονυσίου, Πλαστική Χειρουργική Στήθους, Πλαστικές Επεμβάσεις Αποκατάστασης Μαστού μετά Μαστεκτομής, Αποκατάσταση με ενθέματα/διατατήρες
Στηθος

Αποκατάσταση με ενθέματα/διατατήρες

Η αποκατάσταση μαστού με τη χρήση ενθεμάτων σιλικόνης σε ένα ή δύο στάδια αποτελεί την συχνότερα χρησιμοποιούμενη μέθοδο αποκατάστασης παγκοσμίως.

Αποκατάσταση με ενθέματα σιλικόνης σε ένα στάδιο

Τα ενθέματα σιλικόνης, ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα τους, μπορούν να δημιουργήσουν ικανοποιητική συμμετρία με τον ετερόπλευρο υγιή μαστό, όταν το ετερόπλευρο στήθος δεν είναι πτωτικό ή ιδιαίτερα μεγάλο. Συχνά προτείνεται διορθωτική επέμβαση στον άλλο μαστό για καλύτερη συμμετρία.

Χειρουργική Επέμβαση - Ενδείξεις

Τα ενθέματα σιλικόνης χρησιμοποιούνται κυρίως στην άμεση αποκατάσταση μαστού, δηλαδή ταυτόχρονα με τη μαστεκτομή, όταν γνωρίζουμε ότι δεν θα ακολουθήσει ακτινοθεραπεία. Το ένθεμα τοποθετείται κάτω από τον θωρακικό μυ και καλύπτεται με το υπάρχον δέρμα. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν καλής ποιότητας διαθέσιμοι ιστοί στην περιοχή της μαστεκτομής, ώστε να καλυφθεί με ασφάλεια το ένθεμα.

Αντενδείξεις

Η μέθοδος αντενδείκνυται όταν το δέρμα του μαστού δεν είναι αρκετό ή είναι λεπτό (ανεπαρκείς τοπικοί ιστοί), οπότε η κάλυψη του ενθέματος δεν είναι ασφαλής, ή σε περιπτώσεις όπου θα ακολουθήσει μετεγχειρητική ακτινοθεραπεία. Στις περιπτώσεις αυτές επιλέγεται είτε αποκατάσταση δύο σταδίων (αρχικά με διατατήρα και μετά με μόνιμο ένθεμα), είτε αυτόλογη αποκατάσταση μαστού με κρημνούς.

Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Το βασικό πλεονέκτημα της επέμβασης είναι η σχετική απλότητά της και η δυνατότητα άμεσης ανάπλασης του στήθους με τη χρήση του ενθέματος σιλικόνης.
Στα μειονεκτήματα περιλαμβάνεται η δυσκολία δημιουργίας ενός στήθους με απόλυτα φυσική αίσθηση και όψη, καθώς και οι θεωρητικοί κίνδυνοι μετεγχειρητικών επιπλοκών των ενθεμάτων (π.χ. ρικνωτική κάψα γύρω από το ένθεμα, ανάγκη αντικατάστασης του ενθέματος, κλπ).

Αποκατάσταση με διατατήρες/ενθέματα σιλικόνης σε δύο στάδια

Στις περιπτώσεις, όπου η άμεση τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης δεν θεωρείται ασφαλής, επιλέγεται η εφαρμογή διατατήρα μαστού. Ο διατατήρας θα προετοιμάσει την περιοχή όπου θα τοποθετηθεί το μόνιμο ένθεμα σιλικόνης σε δεύτερο στάδιο, μετά από μερικούς μήνες.

Χειρουργική Επέμβαση

Οι διατατήρες μαστού (expanders) είναι ειδικοί «σάκοι» από σιλικόνη, σε διάφορα μεγέθη, που φέρουν ειδική ενσωματωμένη βαλβίδα. Τοποθετούνται κάτω από τον θωρακικό μυ ταυτόχρονα με την μαστεκτομή, και 2-3 εβδομάδες μετά την επέμβαση, ξεκινά η σταδιακή διάτασή τους με έγχυση φυσιολογικού ορού στο εσωτερικό τους μέσω της ενσωματωμένης βαλβίδας. Οι διατάσεις αυτές γίνονται από τον πλαστικό χειρουργό στο ιατρείο, ανά 15-20 ημέρες χωρίς ανάγκη αναισθησίας. Καθώς ο διατατήρας προοδευτικά γεμίζει, "ξεχειλώνει" το υπερκείμενο δέρμα του θώρακα και δημιουργείται η εικόνα ενός νέου στήθους. Όταν επιτευχθεί ο επιθυμητός όγκος, προχωρούμε στο δεύτερο στάδιο αποκατάστασης, δηλαδή στην επέμβαση αντικατάστασης του διατατήρα με το μόνιμο ένθεμα σιλικόνης. Η επέμβαση αυτή γίνεται με γενική αναισθησία, διαρκεί το πολύ μία ώρα, και απαιτεί ένα βράδυ νοσηλείας στην κλινική.
Υπάρχουν διατατήρες (τύπου Becker), οι οποίοι δεν απαιτούν αντικατάσταση με ενθέματα σε δεύτερη επέμβαση και μπορούν να παραμείνουν μόνιμα. Αυτοί επιλέγονται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Πλεονεκτήματα - Μειονεκτήματα

Το βασικό πλεονέκτημα της αποκατάστασης σε δύο στάδια είναι η μεγαλύτερη ασφάλειά της, σε σύγκριση με την άμεση τοποθέτηση ενθεμάτων, και η δυνατότητα συμμετρικοποίησης με τον ετερόπλευρο υγιή μαστό, ιδίως αν ο άλλος μαστός είναι πτωτικός και μεγάλου μεγέθους. Και πάλι, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί διορθωτική παρέμβαση στον υγιή μαστό για καλύτερη συμμετρία.
Στα μειονεκτήματα της μεθόδου περιλαμβάνεται η ανάγκη τακτικών επισκέψεων στον πλαστικό χειρουργό προκειμένου να ολοκληρωθεί η διάταση του διατατήρα, καθώς και η ανάγκη δεύτερης χειρουργικής επέμβασης.

 • Before-Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΔΕ μαστού
  After-Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΔΕ μαστού
  Before Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΔΕ μαστού After
 • Before-Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με ένθεμα
  After-Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με ένθεμα
  Before Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με ένθεμα After
 • Before-Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με ένθεμα
  After-Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με ένθεμα
  Before Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με ένθεμα After
 • Before-Αποκατάσταση ΔΕ μαστού 2σταδίων με διατατήρα και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΑΡ μαστού
  After-Αποκατάσταση ΔΕ μαστού 2σταδίων με διατατήρα και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΑΡ μαστού
  Before Αποκατάσταση ΔΕ μαστού 2σταδίων με διατατήρα και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΑΡ μαστού After
 • Before-Προφυλακτική αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή και αποκατάσταση με ενθέματα
  After-Προφυλακτική αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή και αποκατάσταση με ενθέματα
  Before Προφυλακτική αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή και αποκατάσταση με ενθέματα After
 • Before-Προφυλακτική αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή και αποκατάσταση με διατατήρες και ενθέματα
  After-Προφυλακτική αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή και αποκατάσταση με διατατήρες και ενθέματα
  Before Προφυλακτική αμφοτερόπλευρη μαστεκτομή και αποκατάσταση με διατατήρες και ενθέματα After
 • Before-Αποκατάσταση ΑΡ μαστού 2σταδίων με διατατήρα και ένθεμα
  After-Αποκατάσταση ΑΡ μαστού 2σταδίων με διατατήρα και ένθεμα
  Before Αποκατάσταση ΑΡ μαστού 2σταδίων με διατατήρα και ένθεμα After
 • Before-Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΔΕ μαστού
  After-Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΔΕ μαστού
  Before Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΔΕ μαστού After
 • Before-Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με ένθεμα
  After-Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με ένθεμα
  Before Άμεση αποκατάσταση ΑΡ μαστού με ένθεμα After
 • Before-Αποκατάσταση ΔΕ μαστού 2σταδίων με διατατήρα και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΑΡ μαστού
  After-Αποκατάσταση ΔΕ μαστού 2σταδίων με διατατήρα και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΑΡ μαστού
  Before Αποκατάσταση ΔΕ μαστού 2σταδίων με διατατήρα και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΑΡ μαστού After
 • Before-Αποκατάσταση ΔΕ μαστού 2σταδίων με διατατήρα και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΑΡ μαστού
  After-Αποκατάσταση ΔΕ μαστού 2σταδίων με διατατήρα και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΑΡ μαστού
  Before Αποκατάσταση ΔΕ μαστού 2σταδίων με διατατήρα και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΑΡ μαστού After
 • Before-Αποκατάσταση ΔΕ μαστού 2σταδίων με διατατήρα και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΑΡ μαστού
  After-Αποκατάσταση ΔΕ μαστού 2σταδίων με διατατήρα και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΑΡ μαστού
  Before Αποκατάσταση ΔΕ μαστού 2σταδίων με διατατήρα και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΑΡ μαστού After
 • Before-Αποκατάσταση ΔΕ μαστού 2σταδίων με διατατήρα και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΑΡ μαστού
  After-Αποκατάσταση ΔΕ μαστού 2σταδίων με διατατήρα και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΑΡ μαστού
  Before Αποκατάσταση ΔΕ μαστού 2σταδίων με διατατήρα και ένθεμα και συμμετρικοποίηση ΑΡ μαστού After