Ανισομαστια – Σωληνωτοι μαστοι

Πλαστικοί Χειρουργοί, Θεσσαλονίκη, Ε. Δεμίρη, Δ. Διονυσίου, Πλαστική Χειρουργική Στήθους, Πλαστικές Επεμβάσεις Ανισομαστίας
Στηθος

Ανισομαστία - Σωληνωτοί μαστοί

Η ανισομαστία ή ασυμμετρία των μαστών είναι συνήθως συγγενούς αιτιολογίας, όπου για άγνωστους λόγους, ο ένας μαστός αναπτύσσεται διαφορετικά από τον άλλο. Μικρές διαφορές μεταξύ των μαστών είναι πολύ συχνές, παρατηρούνται στις περισσότερες γυναίκες και συνήθως δεν χρειάζονται χειρουργική παρέμβαση. Σε περιπτώσεις όπου η διαφορά μεταξύ των δύο μαστών είναι μεγάλη και οδηγεί σε σοβαρά αισθητικά, λειτουργικά ή και ψυχολογικά προβλήματα, η χειρουργική αντιμετώπιση είναι ενδεδειγμένη.

Στόχος της χειρουργικής διόρθωσης της ανισομαστίας είναι η επίτευξη ενός -κατά το δυνατόν- συμμετρικού αποτελέσματος, επεμβαίνοντας μόνο στον ένα ή και στους δύο μαστούς. Η απόφαση για το είδος της παρέμβασης στηρίζεται στη λεπτομερή εξέταση και συζήτηση με την ενδιαφερόμενη.

Χειρουργική Επέμβαση

Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία. Η διάρκειά της εξαρτάται από το είδος της επέμβασης και κυμαίνεται από 1-3 ώρες. Ανάλογα με τον βαθμό της ασυμμετρίας και τον τύπο των μαστών, μπορεί να διενεργηθεί μείωση, ανόρθωση ή αύξηση στήθους μόνο στον ένα ή και στους δύο μαστούς. Σε περιπτώσεις μέτριας ασυμμετρίας, η μεταμόσχευση αυτόλογου λίπους στον μικρό μαστό μπορεί να δώσει πολύ καλά αποτελέσματα.

Ανάρρωση

Ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ήπιος και αντιμετωπίζεται με απλά παυσίπονα. Αναλόγως της βαρύτητας της επέμβασης, συστήνεται αποφυγή έντονης δραστηριότητας για τις πρώτες μετεγχειρητικές ημέρες, ενώ με τακτικές αλλαγές στο ιατρείο, θα φροντίσουμε την ομαλή επούλωση των τραυμάτων σας. Μετά την επέμβαση, συστήνουμε εφαρμογή ειδικού αθλητικού στηθόδεσμου για 6-8 εβδομάδες. Η επιστροφή στην εργασία είναι δυνατή σε 1-2 εβδομάδες μετά την επέμβαση. Προτείνεται αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης για τους πρώτους 2-3 μήνες.

Αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα της χειρουργικής διόρθωσης της ανισομαστίας είναι κατά κανόνα πολύ ικανοποιητικά και βελτιώνουν σημαντικά την ψυχική διάθεση και την ποιότητα ζωής των ασθενών. Εν τούτοις, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι, σε σοβαρές μορφές ανισομαστίας, η επίτευξη απόλυτης συμμετρίας δεν είναι εύκολη σε μια επέμβαση, και ενίοτε μπορεί να χρειαστεί νέα χειρουργική επέμβαση στο μέλλον για βελτίωση του αισθητικού αποτελέσματος.

Σωληνωτοί μαστοί

Οι σωληνωτοί μαστοί οφείλονται σε μη-ομαλή ανάπτυξη του όγκου και του σχήματος των μαστών. Τα κύρια χαρακτηριστικά των σωληνωτών μαστών είναι η στενή βάση του μαστού, η μεγάλη θηλαία άλως, η υψηλή θέση της υπομάστιας πτυχής. Μία γυναίκα με σωληνωτούς μαστούς εμφανίζει πτωτικό στήθος από νεαρή ηλικία, ενώ συχνή είναι η ασυμμετρία μεταξύ των σωληνωτών μαστών. Πέραν της αισθητικής ενόχλησης, οι σωληνωτοί μαστοί δεν σχετίζονται με άλλου είδους προβλήματα ή νοσηρότητες.

Στόχος της χειρουργικής διόρθωσης των σωληνωτών μαστών είναι η βελτίωση του σχήματος του στήθους και η αποκατάσταση της ανισομαστίας, εφόσον χρειάζεται, με τις μεθόδους που ήδη περιγράφηκαν.

 • Before-ete
  After-ete
  Before ete After
 • Before-ett
  After-ett
  Before ett After
 • Before-etp
  After-etp
  Before etp After
 • Before-etd
  After-etd
  Before etd After
 • Before-ett
  After-ett
  Before ett After
 • Before-ete
  After-ete
  Before ete After