Αιμαγγειωματα & Αγγειακες δυσπλασιες

Πλαστικοί Χειρουργοί, Θεσσαλονίκη, Ε. Δεμίρη, Δ. Διονυσίου, Πλαστική Χειρουργική Δέρματος, Πλαστικές Επεμβάσεις Αιμαγγειωμάτων & Αγγειακών Δυσπλασιών
Δερμα

Αιμαγγειώματα & Αγγειακές δυσπλασίες

Τα αιμαγγειώματα και οι αγγειακές δυσπλασίες αποτελούν όγκους αγγειακής προέλευσης. Κοινό χαρακτηριστικό τους είναι το κόκκινο ή μωβ χρώμα.

Αιμαγγειώματα

Παρουσιάζονται συνήθως σαν μικρά ερυθρά οζίδια κατά τη γέννηση, μεγαλώνουν κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της ζωής και, μετά την ηλικία των 10 ετών, συνήθως υποχωρούν αυτόματα. Είναι απαραίτητο να ζητηθεί άμεση εκτίμηση από εξειδικευμένο πλαστικό χειρουργό, προκειμένου να καθοριστεί η ορθή αντιμετώπισή τους είτε με κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή που οδηγεί στην ταχύτερη υποστροφή τους, είτε με χειρουργική θεραπεία. Η χειρουργική θεραπεία ενδείκνυται μετά την υποχώρηση του αιμαγγειώματος για αισθητικούς λόγους ή –σπανιότερα- σε μικρότερη ηλικία εφόσον εμφανιστούν άλλα προβλήματα (π.χ. αιμορραγία, εξέλκωση).

Αγγειακές δυσπλασίες

Συχνά είναι παρούσες κατά τη γέννηση σαν εκτεταμένα κόκκινα σημάδια που αναπτύσσονται μαζί με τον ασθενή. Ανάλογα με τη μορφολογία και τα χαρακτηριστικά τους διακρίνονται σε διάφορες κατηγορίες (τριχοειδικός σπίλος, αραχνοειδής σπίλος, αρτηριοφλεβώδεις δυσπλασίες, λεμφαγγειώματα, κλπ). Η αντιμετώπισή τους με χειρουργική εκτομή, εμβολισμό ή laser, εξαρτάται από το είδος της αγγειακής βλάβης.

  • Before-ede
    After-ede
    Before ede After
  • Before-edd
    After-edd
    Before edd After