Λιποαναρροφηση

Πλαστικοί Χειρουργοί, Θεσσαλονίκη, Ε. Δεμίρη, Δ. Διονυσίου, Πλαστική Χειρουργική Σώματος, Πλαστικές Επεμβάσεις Λιποαναρρόφησης - Κλασική Τεχνική

Η λιποαναρρόφηση έχει στόχο την αφαίρεση του τοπικά συσσωρευμένου λίπους από περιοχές του σώματος που εμφανίζουν εντοπισμένη υπερλίπωση. Περισσοτερα

Πλαστικοί Χειρουργοί, Θεσσαλονίκη, Ε. Δεμίρη, Δ. Διονυσίου, Πλαστική Χειρουργική Σώματος, Πλαστικές Επεμβάσεις Λιποαναρρόφησης Υπερήχων "High Definition"

Η λιποαναρρόφηση υπερήχων με τη χρήση του VASER® είναι μια πρωτοποριακή μέθοδος που χρησιμοποιεί την ενέργεια υπερήχων για την αποτελεσματικότερη… Περισσοτερα