Λεμφοιδημα

Πλαστικοί Χειρουργοί, Θεσσαλονίκη, Ε. Δεμίρη, Δ. Διονυσίου, Πλαστική Χειρουργική Λεμφοιδήματος, Πλαστικές Επεμβάσεις

Λεμφοίδημα

Λεμφοίδημα είναι η διόγκωση (οίδημα) κάποιας περιοχής του σώματος λόγω συσσώρευσης της λέμφου, η οποία οφείλεται σε δυσλειτουργία του λεμφικού συστήματος (απουσία ή δυσλειτουργία λεμφαδένων ή λεμφαγγείων). Συνήθως το λεμφοίδημα αφορά τα άνω ή κάτω άκρα.

Συχνές Ερωτήσεις

Πού οφείλεται το λεμφοίδημα;
Πώς εκδηλώνεται το λεμφοίδημα;
Πώς γίνεται η διάγνωση του λεμφοιδήματος;
Υπάρχει θεραπεία για το λεμφοίδημα;

Οι σύγχρονες χειρουργικές επεμβάσεις άλλαξαν ριζικά τον τρόπο αντιμετώπισης του λεμφοιδήματος, μιας και σε πολλές περιπτώσεις προσφέρουν οριστική θεραπεία της νόσου. Ανάλογα με την αιτία και το στάδιο του λεμφοιδήματος, οι χειρουργικές μέθοδοι που προτείνονται είναι οι εξής:

  • Before-Αποκατάσταση μαστού με ενθέματα σε δύο στάδια και συμμετρία του άλλου μαστού
    After-Αποκατάσταση μαστού με ενθέματα σε δύο στάδια και συμμετρία του άλλου μαστού
    Πριν Αποκατάσταση μαστού με ενθέματα σε δύο στάδια και συμμετρία του άλλου μαστού Μετά